Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu
Cílem výzkumu byla analýza partnerských vztahů vzniknuvších v internetovém prostředí. Autoři se zaměřili na vznik vztahů a na proměnné ovlivňující pokračování vztahů mimo internetové prostředí. Na základě kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů byly identifikovány faktory, které genezi těchto vztahů ovlivňují např. motivace k seznámení na internetu, místo setkání na internetu, forma a obsah komunikace, očekávání, setkání tváří v tvář, přítomnost komponentů lásky (závazek, intimita, vášeň) v internetové fázi vztahu. Autoři formulovali následující předpoklady, které navrhují k dalšímu ověřování: Není-li hlavní motivací k seznámení touha najít partnera, vznikají hlubší vztahy, které mohou pokračovat jako partnerské vztahy mimo internetové prostředí. Čím delší je vzájemná internetová komunikace, tím je vyšší pravděpodobnost úspěšného pokračování vztahu v realitě. Úroveň závazku, který vznikl v průběhu internetové komunikace, zeslabuje význam fyzického vzhledu pro další rozvoj vztahu. Vysoká míra intimity a vášně v internetovém vztahu zvyšuje nebezpečí rozpadu vztahu po setkání tváří v tvář. Čím více komunikačních kanálů je využíváno pro vzájemnou interakci, tím vyšší je pravděpodobnost úspěšného vývoje vztahu.
Klíčová slova: internet, partnerské vztahy, on-line vztahy, přátelství ve virtuálním prostředí
Vaculík, Martin - Hudeček, Tomáš (2005). Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu . Československá psychologie, 49(2), 141-174 .

Abstract not available.
Keywords: internet, close relationship, on-line relationship, friendship in virtual world