Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Homo in futurum cogitans II
souhrn neni k dispozici
Klíčová slova: budoucnost, životní cíle, naděje, obavy, mentální representace, diagnostika budoucích činností
Břicháček, Václav (2005). Homo in futurum cogitans II . Československá psychologie, 49(2), 175-183 .

Abstract not available.
Keywords: future, life goals, hope, apprehension, mental representation, diagnostics of future activities