Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Model adaptace institucionalizovaných seniorek na stárnutí
Vztah mezi temperamentovými osobnostními rysy a adaptací na stáří institucionalizovaných seniorek vyjádřený směrovým modelem byl testován na datech získaných od 308 žen průměrného věku 74,7, SD = 7,8. Metodou strukturálních rovnic byl testován jednak předpoklad efektu emocionální lability na variabilitu životní spokojenosti mediovaného variabilitou deprese, jednak efektu extraverze na variabilitu životní spokojenosti mediovaného variabilitou anticipované sociální opory, rezignace a deprese. Sekundárním cílem výzkumu bylo testování vztahu mezi variabilitou životní spokojenosti a temperamentovými rysy v průběhu času. Data, shromažďovaná ve třech vlnách v intervalech 10 měsíců, přinesla podporu pro validitu a stabilitu modelu.
Klíčová slova: osobnost, životní spokojenost, strukturální modelování
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie (2005). Model adaptace institucionalizovaných seniorek na stárnutí . Československá psychologie, 49(3), 211-222 .

Abstract not available.
Keywords: personality, life satisfaction, structural equation modeling