Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Deprese v dětství a její vztah k problémům chování
Z četných výzkumných zjištění i klinické praxe je zřejmé, že deprese se u dětí nevyskytuje jako čistý syndrom. Hlavním cílem studie bylo ověřit, zda u neklinického souboru dětí lze identifikovat vztah mezi depresivními stesky a sebeposouzením různých projevů problémového chování. Pokusili jsme se identifikovat vztahy mezi úrovní depresivity a mírou jiných druhů problémového chování; zaměřili jsme se i na zkoumání mezipohlavních rozdílů. Vzorku 130 dětí ve věku od 12 do 16 let byl administrován Dotazník poruch chování dítěte (Child Behavior Checklist) ve verzi pro sebeposouzení dítěte a sebeposuzovací škála depresivity pro děti (CDI). Přítomnost depresivních symptomů znamená vyšší míru jak externalizovaných, tak internalizovaných problémů, a to bez ohledu na pohlaví dítěte. Depresivní děti měly oproti dětem bez depresivních příznaků vyšší pravděpodobnost dosažení klinicky významných hodnot v téměř všech škálách problémového chování, především však v oblasti sociálních problémů, problémů s pozorností, problémů s myšlením, agresivního a delikventního chování. Očekávaná vysoká souvislost depresivních příznaků s jinými potížemi je tak podpořena i závěry naší studie.
Klíčová slova: dětská deprese, problémy v chování, CBCL, CDI
Čermák, Ivo - Klimusová, Helena - Vízdalová, Hana (2005). Deprese v dětství a její vztah k problémům chování . Československá psychologie, 49(3), 223-236 .

Abstract not available.
Keywords: child´s depression, behavior disorders, CBCL, CDI