Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické důsledky neplodnosti
Autoři uvádějí přehled výzkumů týkajících se neplodných párů. Popisují možné reakce na neplodnost, mechanismy vyrovnávání se s diagnózou, možné sexuologické a psychologické důsledky sterility, rozdíly v reakcích mužů a žen a nakonec i možné důsledky úspěšné i neúspěšné léčby neplodnosti pro manželské a sexuální soužití páru.
Klíčová slova: neplodnost, psychologické důsledky, sexuologické důsledky
Matějů, Ivana - Weiss, Petr - Urbánek, Václav (2005). Psychologické důsledky neplodnosti . Československá psychologie, 49(3), 250-260 .

Abstract not available.
Keywords: infertility, psychological consequences, sexuological consequences