Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie psychologie
G. A. Lindner a jeho přínos psychologii
Gustav Adolf Lindner byl velmi všestrannou osobností, která zasáhla do všech filozofických oborů 19. století, svůj zájem nerovnoměrně rozdělil nejen mezi filozofii, pedagogiku, sociologii, etiku, estetiku či logiku, ale významně se věnoval psychologickým otázkám. Článek si klade za cíl představit Lindnera jako osobnost, která významným způsobem přispěla k rozvoji psychologie jako vědní disciplíny a poukázat na to, že mu místo v psychologických řadách po právu patří.
Klíčová slova: Lindnerova životní dráha, tvorba G. A. Lindnera, Lindnerova psychologie
Svobodová, L. (2005). G. A. Lindner a jeho přínos psychologii . Československá psychologie, 49(3), 261-271 .

Abstract not available.
Keywords: Lindner´s life path, work of G. A. Lindner, Lindner´s psychology