Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie psychologie
Sigmund Freud a první aplikace psychoanalýzy na literární dílo
Článek pojednává o první aplikaci psychoanalýzy na literární dílo. Sigmund Freud (1856 - 1939) stál u zrodu jedné oblasti psychologie literatury. Jedná se o oblast, kde dominují případové studie či propracovanější biografie zaměřené na analýzu uměleckého díla nebo analýzu životního příběhu autora. Freudovy rané analýzy vytyčily výzkumné pole literární psychologie a charakterizovaly také základní problémy, s nimiž se výzkumník dodnes při výzkumech tohoto druhu setkává.
Klíčová slova: psychologie literatury, autor, literární dílo
Švanda, Martin (2005). Sigmund Freud a první aplikace psychoanalýzy na literární dílo . Československá psychologie, 49(3), 272-279 .

Abstract not available.
Keywords: psychology of literature, author, literary work