Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Spojení dimenzionálního pětifaktorového modelu s kruhovým uspořádáním rysů: Zkrácený pětifaktorový kruh (AB5C)
V této studii byla uplatněna AB5C taxonomie osobnostních charakteristik vycházející z propojení jednoduché dimenzionální pětifaktorové struktury rysů a jejich kruhového uspořádání. Ve zkráceném pětifaktorovém kruhu (abridged big five dimensional circumplex) je každý rys charakterizován svou pozicí vzhledem ke dvěma faktorům pětifaktorové struktury, obsahuje tedy 10 dvoudimenzionálních kruhů. Podle AB5C metodologie byly analyzovány údaje od 397 respondentů, kteří provedli sebeposouzení podle 358 českých rysů. Z teoreticky možných 45 bipolárních faset jich lze na základě analýzy českých dat definovat 26. Výsledky klasifikace českých rysů do 10 zkrácených pětifaktorových kruhů byly srovnány s údaji z relevantních zahraničních studií (Hofstee, DeRaad, Goldberg, 1992; Johnson, Ostendorf, 1993).
Klíčová slova: zkrácený pětifaktorový kruh, AB5C taxonomie, pětifaktorový model
Hřebíčková, Martina - Ostendorf, Fritz (2005). Spojení dimenzionálního pětifaktorového modelu s kruhovým uspořádáním rysů: Zkrácený pětifaktorový kruh (AB5C) . Československá psychologie, 49(4), 302-322 .

Abstract not available.
Keywords: abridged big five dimensional circumplex, AB5C faxonomy, five-factor model