Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Dietní zvyklosti českých dětí
Výsledky studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) vypovídají o tom, nakolik držení redukčních diet (vědomé, ale i nepřiznané omezování energetického příjmu) zasahuje do života dospívajících děvčat v České republice. Děvčata, která uváděla, že drží redukční dietu nebo by potřebovala zhubnout, signifikantně častěji vynechávala snídani nebo večeři a častěji kouřila. Dietní tendence byly patrny už u jedenáctiletých dívek a s věkem dále výrazně stoupaly, zatímco mezi 11 a 15 letými chlapci nebyl v tomto směru výraznější rozdíl. V závislosti na věku rovněž signifikantně přibývalo děvčat, která si připadala tlustá. Skutečnost, že 39 % patnáctiletých děvčat uvedlo, že jsou tlusté, přestože jen 5,5 % z nich mělo nadváhu, potvrzuje předpoklad, že mnoho mladých žen neví, kolik by měly vážit a že se snaží zhubnout i v případě, že mají přiměřenou tělesnou hmotnost. 12,4 % děvčat, která výslovně uvedla, že jsou hubená, současně uvádělo, že by potřebovala zhubnout, nebo že už drží dietu. Na základě srovnání sledovaných souborů v letech 1994, 1998 a 2002 můžeme předpokládat, že tlak na dodržování diet v České republice v tomto období vzrostl. Počet patnáctiletých děvčat, která uvedla, že drží dietu ve snaze snížit tělesnou váhu, vzrostl v tomto období z 12,5 % na 28,7 %, počet dietujících patnáctiletých chlapců vzrostl ve stejné době ze 7 % na 9,2 %. Nejvyšší nárůst v držení diet byl mezi rokem 1998 a 2002. V rámci 35 zemí, kde probíhala HBSC studie, patřila ČR mezi země s nejvyšším počtem patnáctiletých děvčat, která uvedla, že drží dietu a současně mezi země s relativně nižším počtem děvčat s nadváhou.
Klíčová slova: diety, spokojenost se svým tělem, poruchy příjmu potravy, kvalita života
Krch, František - Csémy, Ladislav - Sovinová, Hana - Provazníková, Hana - Rážová, Jarmila (2005). Dietní zvyklosti českých dětí . Československá psychologie, 49(4), 323-332 .

Abstract not available.
Keywords: diets, body satisfaction, eating disorders, quality of life