Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
K problematice výzkumu hodnot a hodnotových preferencí
Lidské hodnotové preference představují strategicky nejsilnější kauzální činitele mající vliv na běh událostí po celém světě. Více než který jiný kauzální systém, kterým se věda zabývá, budou právě lidské hodnoty určovat směr budoucnosti (Sperry, 1974). Cílem předkládané studie je podat stručný přehled o problematice výzkumu hodnot a hodnotových preferencí především v oblasti sociálně psychologické. V úvodní části je stručně zmíněna problematika hodnot z pohledu filosofického a na ni navazuje pojetí hodnot v sociálně psychologické rovině s důrazem na mezikulturní pojetí současného výzkumu v oblasti hodnot a hodnotových preferencí.
Klíčová slova: hodnota, hodnotové preference, teorie lidských hodnot, interkulturní psychologie
Kavalíř, Petr (2005). K problematice výzkumu hodnot a hodnotových preferencí . Československá psychologie, 49(4), 333-341 .

Abstract not available.
Keywords: value, value preferences, theory of human values, crosscultural psychology