Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vnímanie erektilnej dysfunkcie slovenskými mužmi v strednom veku a dosledky pre terapeutickú intervenciu
Príspevok prezentuje vybrané závery z kvalitatívneho výskumu reprezentácií erektilnej funkcie, ktorý autori realizovali v období apríla až mája 2003 a ktorý nadväzoval na výskum z roku 2000. Nosnou metódou výskumu boli skupinové rozhovory (fókusové skupiny) doplnené dotazníkom. Autori sa zameriavajú na otázku, ako termín a celý koncept erektilnej dysfunkcie vnímajú samotní muži v strednom veku, ktorí sú cieľovou skupinou intervencií, a ako túto tému spracovávajú v rámci svojich konštrukcií identity. Podľa poznatkov z diskusií by poskytovatelia intervencií mali namiesto autoritatívneho diskurzu postupovať formou diskurzu o zvyšovaní kvality života, ktorý potenciální recipienti prijímajú omnoho ochotnejšie.
Klíčová slova: erektilní dysfunkce, terapeutická intervence, ohniskové skupiny
Masaryk, Radomír - Petrjánošová, Magda (2005). Vnímanie erektilnej dysfunkcie slovenskými mužmi v strednom veku a dosledky pre terapeutickú intervenciu . Československá psychologie, 49(4), 357-362 .

Abstract not available.
Keywords: erectile dysfunction, therapeutic intervention, focus groups