Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Stinné stránky pozitivní psychologie
Pozitivní psychologie má za sebou od doby svého vzniku druhou vlnu zásadních prací. Od r. 2000 též vykrystalizovaly argumenty kritiků tohoto hnutí a jistě stojí za to na některé z nich upozornit i českou a slovenskou odbornou veřejnost. Ve stati je připomenuto jádro sporu tzv. pozitivní psychologie a humanistické psychologie a argumenty některých významných představitelů humanistické psychologie.
Klíčová slova: pozitivní psychologie, humanistická psychologie
Šolcová, Iva (2005). Stinné stránky pozitivní psychologie . Československá psychologie, 49(4), 363-366 .

Abstract not available.
Keywords: positive psychology, humanistic psychology