Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Děti v rozvodových sporech: Severoamerické studie (1980 - 2001)
Co se týče následků rozvodu, konstatuje řada studií, že nejzávažněji ovlivňuje prosperitu dětí rodičovský konflikt. A to jak za trvání manželství, tak před rozvodem, v průběhu rozvodu či po něm. I když děti z rozvedených manželství v souhrnu prosperují hůře než děti z nerozvedených manželství, není pochyby o tom, že řada dětí z rozvedených manželství prosperuje dobře a že na špatném výsledku dětí z rozvedených rodin mají největší podíl děti žijící v konfliktním porozvodovém uspořádání. Tyto děti se jeví jako zvláště ohrožená skupina. Všechny studie, které se touto skupinou dětí zabývají, konstatují vysoké riziko ohrožení jejich duševního zdraví. Jednotlivé studie konstatují, že v nějaké formě rozvodového či porozvodového konfliktu se angažuje 30 až 40 % rozvádějících se (rozvedených) rodičů. Případů vysoce konfliktních rozvodů či vážných porozvodových sporů je méně, nicméně se odhaduje, že v USA je ročně v porozvodových soudních sporech zúčastněno asi milion dětí.
Klíčová slova: rozvod, syndrom zavrženého rodiče, rodičovský konflikt, narušování návštěv dětí, rodičovské soudní spory
Pavlát, Josef (2005). Děti v rozvodových sporech: Severoamerické studie (1980 - 2001) . Československá psychologie, 49(5), 422-431 .

Abstract not available.
Keywords: divorce, patental alienation syndrom, parental conflict, child visitation interference, parental litigation