Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Humor a tvorivosť
Príspevok načrtáva najvýraznejšie psychologické prístupy v štúdiu humoru. V 1. časti stručne uvádza základné teórie humoru, jeho rozne aspekty, jako aj široké možnosti využitia humoru vo výskume či terapeutickej praxi a hospodárskych organizáciach. 2. časť sa venuje súvislostiam humoru a tvorivosti a špecifikám humoru v relácii k tvorivosti. Všíma si humor ako prostriedok facilitovania či stimulácie tvorivosti v organizáciach a školskom vyučovaní, kde sa ukazujú netradičné možnosti jeho využitia. Príspevok ani zďaleka nevyčerpáva všetky početné aspekty humoru, skor chce upozorniť na bohatosť tejto, u nás takmer úplne prehliadanej témy.
Klíčová slova: humor, tvořivost
Jurčová, Marta (2005). Humor a tvorivosť . Československá psychologie, 49(5), 446-458 .

Abstract not available.
Keywords: humour, creativity