Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník k měření afektivních stavů: Konfirmační faktorová analýza krátké české verze
Studie zkoumá vnitřní strukturu české krátké verze dotazníku POMS a ověřuje, nakolik je v získaném datovém souboru (N = 162) replikováno 6 faktorů předpokládaných v původní verzi McNair, Lorr, Doppleman (1981). 37 položek krátké verze POMS bylo podrobeno konfirmační faktorové analýze. Byla získána přijatelná separátní faktorová řešení pro jednotlivé faktory a následně bylo dosaženo dobré shody dat i pro kompletní faktorové řešení. Byl odhadnut MIMIC model (Muthén, Muthén, 1998) k posouzení vlivu věku a pohlaví na parametry faktorového modelu. Výsledný model byl obohacen o dva parametry přímého vlivu věku na dvě dílčí položky a dva parametry vyjadřující vliv pohlaví na dva ze šesti faktorů.
Klíčová slova: afektivní stavy, POMS, CFA
Stuchlíková, Iva - Man, František (2005). Dotazník k měření afektivních stavů: Konfirmační faktorová analýza krátké české verze . Československá psychologie, 49(5), 459-467 .

Abstract not available.
Keywords: affective states, POMS, CFA