Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Problematika rizikového chování vývoje dětí a dospívajících: hlavní témata a implikace pro další výzkum
Studie se zabývá výzkumem rizikového chování v adolescenci. V první části jsou stručně shrnuty výsledky tří mezinárodních epidemiologických studií (ESPAD, HBSC, SAHA), v nichž Česká republika participuje. Ve druhé části autoři podávají přehled o českých a slovenských výzkumech věnovaných rizikovému chování a rizikovým faktorům vývoje v adolescenci. V poslední části jsou na základě rozboru českých a slovenských studií a současných trendů v mezinárodním výzkumu formulovány možné směry dalšího výzkumu rizikového chování v adolescenci.
Klíčová slova: adolescence, vývoj, rizikové chování, rizikové faktory, protektivní faktory
Blatný, Marek - Polišenská, Veronika A. - Balaštíková, Veronika - Hrdlička, Michal (2005). Problematika rizikového chování vývoje dětí a dospívajících: hlavní témata a implikace pro další výzkum . Československá psychologie, 49(6), 524-539 .

Abstract not available.
Keywords: adolescence, development, risky behavior, risk factors, protective factors