Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Femininita a maskulinita v sociálně-psychologických teoriích a výzkumu
Studie se zabývá rozdílnými definicemi femininity a maskulinity v sociálně-psychologických teoriích a výzkumu, metodami jejich měření, přičemž hlavní pozornost je věnována bipolární koncepci femininity a maskulinity a androgynii. Dále jsou ve stati prezentovány současné trendy v pojímání femininity a maskulinity v sociální psychologii a nakonec je uveden přehled empirických studií s tímto zaměřením u nás.
Klíčová slova: femininita-maskulinita, androgynie, genderové stereotypy, genderové role, genderová identita, genderové rozdíly
Wyrobková, Adriana (2005). Femininita a maskulinita v sociálně-psychologických teoriích a výzkumu . Československá psychologie, 49(6), 540-553 .

Abstract not available.
Keywords: femininity-masculinity, androgyny, gender stereotypes, gender roles, gender identity, gender differences