Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Hlasité myšlení jako výzkumná metoda
Autor podává přehled o historii, současném stavu a trendech využití metody hlasitého myšlení při výzkumu myšlení. Metoda hlasitého myšlení je jednou z klasických empirických metod výzkumu myšlení. Stať se zabývá hlasitým myšlením a jeho efekty, zejména otázkou reaktivity hlasitého myšlení, tj. zda a jak hlasité myšlení ovlivňuje řešení problému nebo splnění úkolu.
Klíčová slova: psychologie myšlení, metody výzkumu myšlení, hlasité myšlení
Heller, Daniel (2005). Hlasité myšlení jako výzkumná metoda . Československá psychologie, 49(6), 554-562 .

Abstract not available.
Keywords: psychology of thinking, research methods in thinking, thinking aloud