Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Mentální mapy: Definice, výzkum a otázka prostorového rozhodování
Článek se zaměřuje na představení mentálních map v psychologickém výzkumu zejména se zřetelem na chování jedinců v prostoru. Nejprve představuje mentální mapy z historického hlediska, poté přináší definice procesu kognitivního mapování a výsledky tohoto procesu - mentální mapy. Článek dále popisuje různé způsoby klasifikace mentálních map od autorů jako je Lynch, Ladd a Appleyard a také nabízí novou klasifikaci, která je založena na analýze chování v prostoru a následně nabízí dělení mentálních map na schematické cestovní a detailní místní. Ve stati je porovnána zjednodušující strukturální analýza s hlubší a kvalitativnější analýzou založenou na chování v prostoru. Studie končí shrnutím problémů či chyb, které mentální mapy obsahují, možným použitím mentálních map v různých výzkumných směrech a použitím mentálních map v českém prostředí.
Klíčová slova: mentální mapa, mentální mapování, klasifikace, prostorové chování
Polišenská, Veronika A. (2006). Mentální mapy: Definice, výzkum a otázka prostorového rozhodování . Československá psychologie, 50(1), 64-70 .

Abstract not available.
Keywords: mental map, mental mapping, classification, spatial behaviour