Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Světlé stránky pozitivní psychologie
Pozitivní psychologie může mít různé podoby. Její seligmanovské pojetí je snadno napadnutelné. Existují však také jiné koncepce, např. pozitivní psychoterapie N. Peseschkiana, které mají svou metodologickou bázi i vymezený předmět, prokazatelně fungují a jsou naprosto otevřené diskusi. Jak pozitivní psychologie, tak i pozitivní psychoterapie mají své opodstatnění (přinejmenším jako směr či zaměření).
Klíčová slova: pozitivní psychologie, pozitivní psychoterapie
Kulka, Jiří (2006). Světlé stránky pozitivní psychologie . Československá psychologie, 50(1), 95-97 .

Abstract not available.
Keywords: positive psychology, positive psychotherapy