Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Spiritualita jako klíč k osobnosti a lidským vztahům
Stať ukazuje, jak se pojem spirituality, užívaný v současné psychologii náboženství, postupně vyvinul (a) ze sekularizovaného pojmu ducha, (b) ze spirituálního hledání "generace hledačů", kteří se snažili najít náhradu za hodnoty a spirituální prožitky ztracené křesťanské víry. Je analyzována sémantická polarizace "spiritualita versus náboženství" a popularita tzv. "nenáboženské spirituality". Dále je zvážen přínos psychometrické operacionalizace k definici spirituality, včetně nedávno publikovaného Pražského dotazníku spirituality. Autor se posléze snaží obohatit pojem spirituality mapováním jeho role v analýze osobnostní integrace a významných aspektů lidských vztahů.
Klíčová slova: spiritualita, osobnost, lidské vztahy
Říčan, Pavel (2006). Spiritualita jako klíč k osobnosti a lidským vztahům . Československá psychologie, 50(2), 119-137 .

Abstract not available.
Keywords: spirituality, personality, human relationships