Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Fenomén prúdenia v širšom kontexte
Predmetom skúmania je známy, ale stále málo poznaný fenomén "flow" (slov. prúdenie, plynutie), na ktorý sústredil pozornosť aj M. Csikszentmihalyi. Tento pojem se používa vo vedách, osobitne v psychológii s introspektívnou tradíciou. Zaujímavá je jeho príbuznosť s inými psychologickými konceptmi. V našom empirickom bádaní realizovanom v subkultúre mladých športovcov (N = 200) sme získali opis 60 zážitkov prúdenia. Údaje nám umožnili zakotviť hypotetický model stavu prúdenia. V športe, v ktorom hrajú doležitú úlohu navzájem prepojené procesy vnímania, pasívnej pozornosti a psychofyzickej koordinácie s centrom v prúdiacom, plynúcom egu. Príspevok upozorňuje na zložitosť javu "flow", jeho skúmania i význam pre kvalitu života moderného človeka.
Klíčová slova: zážitek proudění, vnímání, pozornost, psychofyzická koordinace, relaxace
Macková, Zdenka (2006). Fenomén prúdenia v širšom kontexte . Československá psychologie, 50(2), 138-147 .

Abstract not available.
Keywords: flow experience, perception, attention. Psychophysical coordination, relaxation