Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník proaktivního zvládání životních nároků
Studie shrnuje poznatky o české verzi dotazníku Proactive Coping Inventory (PCI), jež byla ověřována na souboru vysokoškolských studentů (N = 176). Korelace položek s odpovídajícími škálami jsou v našich datech srovnatelné s původní verzí a dalšími dostupnými zahraničními studiemi. V práci bylo porovnáváno třífaktorové řešení (jež vyplynulo z explorační faktorové analýzy) a původní sedmifaktorové řešení vycházející z původní verze dotazníku. I přes vzájemné korelace jednotlivých dotazníkových škál naše data lépe odpovídala původnímu sedmifaktorovému modelu. Srovnání ukázalo, že ženy mají větší tendenci k vyhledávání emoční opory, zatímco muži využívají více než ženy reflektivní řešení situací. Dále byly srovnávány výsledky dotazníku u posluchačů různých oborů vysokých škol, které se významně lišily u pěti škál dotazníku - Proaktivního řešení, Strategického plánování, Preventivního zvládání, Hledání emoční opory a Vyhýbání se řešení situace.
Klíčová slova: proaktivní zvládání, coping, stres, diagnostika, PCI
Šolcová, Iva - Lukavský, Jiří - Greenglass, Esther (2006). Dotazník proaktivního zvládání životních nároků . Československá psychologie, 50(2), 148-162 .

Abstract not available.
Keywords: proactive coping, stress, assessment, diagnostics, PCI