Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Adaptivní testování - základní pojmy a principy
V moderní psychodiagnostice se vedle klasických testů objevuje i efektivnější postup pro zachycení sledovaných charakteristik, kterým je technika adaptivního testování. Myšlenka adaptivního testování má poměrně dlouhou historii, nicméně její výhody se prosazují až díky skutečně interaktivní počítačové administraci. Počítačová technika umožnila zavést do adaptivního procesu testování pokročilejší matematický aparát, který je znám jako teorie odpovědi na položku (IRT). Většina adaptivních testů je zaměřena do oblasti výkonové diagnostiky, nicméně snahy o rozšíření možností adaptivního přístupu směřují také do diagnostiky osobnosti.
Klíčová slova: diagnostika, počítačové adaptivní testování (CAT), teorie odpovědi na položku (IRT)
Jelínek, Martin - Květon, Petr - Denglerová, Denisa (2006). Adaptivní testování - základní pojmy a principy . Československá psychologie, 50(2), 163-173 .

Abstract not available.
Keywords: diagnostics, computer adaptive testing (CAT), item response theory (IRT)