Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Tělo, bolest a nemoc
Cílem článku je seznámit s širším a komplexnějším pojetím fenoménu těla, nemoci a bolesti v kontextu filozofickém. Práce je věnována fenoménu těla, které je chápáno jako fenomén zrcadlící se v otevřeném personálním poli. Autorky nezaujalo tělo jako předmět vědy, ale naševlastní žité tělo v tom, jak se nám ukazuje, resp. jací my, jako tělesně žijící, jsme. Z psychologického hlediska je uplatněn přístup k chronicky nemocným pacientům trpícím bolestí a k jejich tělu jako k "Leib", živému, žitému tělu, kteréprožívá a žije ve společenství ostatních lidí.
Klíčová slova: fenomén těla, fenomén bolesti, představy o lidském těle, prožívání nemoci
Březáková, Alena - Březáková, Jaroslava (1996). Tělo, bolest a nemoc. Československá psychologie, 40(6), 522-528.

Abstract not available.
Keywords: phenomenon of body, phenomenon of disease, ideas about human body, experiencing the disease