Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Agrese a sebevědomí
Cílem studie je seznámit čtenáře s nejnovějším vývojem poznatků o vztahu agrese a sebevědomí a opravit či doplnit tak obraz, který je ještě často veřejnosti o dané problematice předkládán, a to že agrese se typicky dopouštějí osoby s nízkým sebevědomím. Současné výzkumy ukazují, že k agresi tendují osoby reprezentující oba póly sebevědomí - vysoké i nízké. Pro vznik agresivního chování u vysoce sebevědomých jedinců je podle posledních výzkumů důležitá vysoká úroveň narcismu a jeho ohrožení a/nebo nízká stabilita vysokého sebevědomí.
Klíčová slova: agrese, sebevědomí, narcismus, stabilita sebevědomí
Šolcová, Iva (2006). Agrese a sebevědomí. Československá psychologie, 50(3), 231-237 .

Abstract not available.
Keywords: aggression, self-esteem, narcissism, egotism, stability of self-esteem