Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Škála disociativních zkušeností - česká verze
Psychometrické parametry české verze Škály disociativních zkušeností byly testovány z hlediska vnitřní konzistence, validity a faktorové struktury na podkladě dat od souboru n = 783 (epilepsie n = 243, deprese n = 357, norma n = 183), průměrný věk 39 let, SD = 13,5. Na základě výsledků bylo zjištěno, že ukazatele reliability, validity a faktorová struktura odpovídají původní anglické verzi. Nástroj lze považovat za vhodný pro odhad subjektivně prožívané míry disociativních symptomů.
Klíčová slova: škála disociativních zkušeností, disociace, reliabilita, validita
Ptáček, Radek - Bob, Petr - Paclt, Ivo (2006). Škála disociativních zkušeností - česká verze . Československá psychologie, 50(3), 262-272 .

Abstract not available.
Keywords: dissociative experiences scale, dissociation, reliability, validity