Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Dovedně zvládnutá přítomnost přináší příjemnou budoucnost: Sociální reprezentace smrti na Srí Lance u theravádových mnichů a jejich podpůrců
Titul příspěvku odkazuje jednak k předmětu zkoumání, sociálním reprezentacím smrti ve zkoumaných populacích, jednak i k výsledným zjištěním výzkumu. Teoretický rámec, ze kterého stať vychází a který určuje systematicky použitou metodologii zakotvené teorie, teorie sociálních reprezentací v pojetí Serge Moscoviciho a Wolfganga Wagnera, je zmíněn ve stručnosti. Kulturní zásobárna vědění geograficky situovaná na Srí Lance nabízí respondentům jak běžně sdílenou zásobu výkladů světa, vědění "jak to je", tak i širokou paletu způsobů zvládání smrti, v každodenním životě trénovaných a aplikovaných dovedností "jak na to". Tyto dovednosti společně s účelem jejich praktikování diferencují jednotlivé typy sociálních reprezentací smrti na Srí Lance. Homogenita výkladů "jak to je", dostupnost dovedností "jak na to" a sdílená představa či žitá hodnota transcendence smrti, "toho nesmrtelného" - nibbany, jsou těmi aspekty, které jsou specifické pro kulturní reprezentace smrti na Srí Lance. Návrh využití výzkumných zjištění pro zlepšení stávající praxe nakládání se smrtí v České republice článek zakončuje.
Klíčová slova: sociální reprezentace, smrt, kulturní psychologie
Hytych, Roman (2006). Dovedně zvládnutá přítomnost přináší příjemnou budoucnost: Sociální reprezentace smrti na Srí Lance u theravádových mnichů a jejich podpůrců . Československá psychologie, 50(3), 273-284 .

Abstract not available.
Keywords: social representations, death, cultural psychology