Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Koncept sebevědomí a psychologická praxe
Otázky sebeúcty a sebevědomí hrají významnou roli v psychologické praxi; jsou součástí konceptu řady duševních poruch, hrají významnou roli ve výchově i v psychoterapii. Důraz na vysoké sebevědomí se stal součástí určité představy o člověku a životního stylu konce dvacátého století. Autor připomíná měnící se interpretaci role sebevědomí ve vztahu k rozvoji určité psychopatologie a v souvislosti s měnícím se kulturním a sociálním klimatem. Sebevědomí chápe jako interaktivní a dynamicky se měnící veličinu, která může mít pozitivní i negativní konotace v životě člověka. Všímá si důsledků požadavku vysokého sebevědomí v psychoterapii a měnícího se přístupu k některým otázkám konceptu sebe.
Klíčová slova: sebepojetí, sebevědomí, životní styl, psychologická a sociální norma
Krch, František (2006). Koncept sebevědomí a psychologická praxe . Československá psychologie, 50(3), 285-287 .

Abstract not available.
Keywords: self-concept, self-esteem, life-style, psychological and social norm