Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Muž jako oběť sexuálního násilí
Autoři se zabývají problematikou sexuálního násilí páchaného na mužích. Na základě přehledu literárních údajů uvádějí odhady výskytu tohoto jevu, jeho různých forem (především homosexuální a heterosexuální), závažnosti i možných následků. Dle jejich názorů jde o jev zatím nedostatečně prozkoumaný. Upozorňují na potřebu dalších výzkumů v této oblasti i na potřebu pomoci obětem sexuálního násilí.
Klíčová slova: sexuální agrese, viktimizace, muži
Krulová, Tatiana - Gerlová, Erika - Weiss, Petr (2006). Muž jako oběť sexuálního násilí . Československá psychologie, 50(4), 342-348 .

Abstract not available.
Keywords: sexual aggression, victims, male