Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Jak měřit spolehlivě změnu? Kognitivní změny po resekčních operacích pro famokorezistentní epilepsii
V souboru 50 dospělých pacientů byla provedena resekční operace pro farmakorezistentní epilepsii. K posouzení kognitivních změn byly použity zkoušky WAIS-R a WMS-R (u malé části osob WMS) a tři metody k určení změny u jednotlivých pacientů - metoda +/- SD a dvě metody určení znaků spolehlivých změn (RCI). Byly potvrzeny tři výchozí hypotézy: (1) Průměrné pooperační výkony celého souboru pacientů se podstatně nelišily od předoperačních. (2) U některých pacientů byly zjištěny významné změny, ať už kladné nebo záporné. (3) Výrazné změny byly častěji u paměťových výkonů než u intelektových. Z intelektových indexů u performančního IQ u 2 pacientů ze 49 zlepšení, u 1 zhoršení o více než jednu směrodatnou odchylku (SD). Ze 49 osob vyšetřených paměťovými zkouškami u 7 došlo po operaci k zlepšení paměťové výkonnosti o více než 1 SD, ke zhoršení o více než 1 SD u 4 osob. Nápadný byl častý výskyt poruch pozornosti/koncentrace, hojný ale i před operací. Práce upozorňuje na vhodnost dlouhodobého sledování kognitivní výkonnosti.
Klíčová slova: znaky spolehlivé změny, epilepsie, neurochirurgická operace, kognitivní schopnosti, paměť
Preiss, Jan - Vojtěch, Zdeněk (2006). Jak měřit spolehlivě změnu? Kognitivní změny po resekčních operacích pro famokorezistentní epilepsii . Československá psychologie, 50(4), 349-360 .

Abstract not available.
Keywords: reliable change indices (RCI), epilepsy, neurosurgery, cognitive abilities, memory