Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Psychologické pojetí psychoterapie (zastavení nad dílem Klause Graweho)
Vydání knihy Psychological Zherapy od švýcarského profesora psychologie Klause Graweho vyzývá k novému zamyšlení nad zkoumáním účinnosti psychoterapie. Na efekty psychoterapie je možné dívat se medicínsko-terapeuticky, ale také z pohledu vědecké psychologie. Kniha, zkomponovaná jako fiktivní trialog, který spolu vedou praktik - terapeut, akademický psycholog a výzkumník, je od 90. let minulého století vlivným textem v německé jazykové oblasti Evropy (pod shodným názvem: Psychologische Therapie). Diskusní text vychází z nedávného anglického vydání knihy a seznamuje čtenáře jak s Graweho dílem a přístupem k psychoterapii, tak s některými dalšími výzkumy potvrzujícími účinnost psychoterapie. V závěru provází krátce i po české scéně. Na ní se dosud vědnímu a výzkumnému zkoumání a obhajobě psychoterapie nevěnovala dostatečná pozornost.
Klíčová slova: psychoterapie, výzkum, společné faktory, osobnost terapeuta
Vybíral, Zbyněk (2006). Psychologické pojetí psychoterapie (zastavení nad dílem Klause Graweho). Československá psychologie, 50(4), 382-392 .

Abstract not available.
Keywords: psychotherapy, research, common factors, personality of therapist