Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Typy chování, typy osobnosti a jejich vztah ke zdraví
Výzkum věnovaný typů chování má za sebou bezmála padesátiletou historii. Stať poskytuje přehled o nejnovějším vývoji výzkumů zaměřených na typy chování, typy osobnosti a jejich vztah ke zdraví. Věnuje se zejména poznatkům souvisejícím s chováním typu A, chováním typu C a osobností typu D. Postihuje též nejnovější vývoj zkoumání vztahu mezi některými temperamentovými charakteristikami (introverze-extraverze, neuroticismus) či emočními charakteristikami (deprese) a zdravím.
Klíčová slova: chování typu A, chování typu C, osobnost typu D, vysoká extraverze - nízký neuroticismus, deprese
Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír (2006). Typy chování, typy osobnosti a jejich vztah ke zdraví . Československá psychologie, 50(5), 419-430 .

Abstract not available.
Keywords: type A behavior, type C behavior, type D personality, high extroversion - low neuroticism, depression