Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Prototypický přístup k emocím: česká populace
Prototypický přístup se jeví jako užitečná cesta k poznání laické kognitivní struktury pojmu emocí a zároveň jako východisko pro korekci klasického definování emocí. Několik studií založených na prototypické metodologii dospívá k jisté shodě, ale také k odlišnostem v tom, co tvoří jádro kategorie emocí. Autoři použili tuto mírně modifikovanou metodologii, aby zjistili, co česká laická veřejnost povařuje za emoce, resp. jejich jádro. Výsledky do značné míry potvrzují zjištění jiných výzkumů, ale specifikem české populace se ukázala emoce dojetí, která je jednoznačně považována za nejprototypičtější případ emoce. Další českou zvláštností je emoce lítost, která se rovněž nevyskytuje v seznamech základních (prototypických) emocí.
Klíčová slova: prototypický přístup, základní emoce
Slaměník, Ivan - Hurychová, Zuzana (2006). Prototypický přístup k emocím: česká populace . Československá psychologie, 50(5), 431-441 .

Abstract not available.
Keywords: prototype approach, basic emotions