Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Psychodynamické aspekty agrese suicidálního chování v adolescenci
Autoři se zabývají specifickou problematikou suicidálního chování v adolescenci. Popisují psychodynamiku adolescentního suicidálního chování s typickými afekty - vztekem, zoufalstvím a pocity viny. Upozorňují na význam rodinného pozadí a reakce rodičů a zdůrazňují nutnost psychoterapeutické intervence.
Klíčová slova: suicidální chování, adolescence, agrese, rodina, psychoterapie
Kocourková, J. - Koutek, J. (1996). Psychodynamické aspekty agrese suicidálního chování v adolescenci. Československá psychologie, 40(6), 534-537.

Abstract not available.
Keywords: suicidal behaviour, adolescence, aggression, family, psychotherapy