Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Základy antické psychagogie
Za východisko psychologie jako samostatného oboru může být považováno umění psychagogie (spirituální vedení duše), praktikované Sokratem v Platonově dialogu Faidros. Později rozvinuli stoici komplexní školu duchovních cvičení používaných jako původní terapie duše, jejichž smyslem bylo posílení kontroly mysli nad tělem pomocí fyziky, etiky a logiky. Navržená terapie chtění vytvořená stoickými filosofy může být právem pokládána za první pokus o teoretickou psychologii zahrnující holistickou vizi lidské existence v kosmu.
Klíčová slova: terapie, duše, chtění, soici, psychagogika
Umlauf, Václav (2006). Základy antické psychagogie . Československá psychologie, 50(5), 463-471 .

Abstract not available.
Keywords: therapy, soul, desire, stoics, psychagogy