Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
K historii zkoumání lidského rozhodování
Článek přináší krátký přehled historie zkoumání rozhodování. Navrhuje rozdělení této historie do čtyř period a ukazuje, jak se názor na kvalitu lidského rozhodování vyvíjel od nerealisticky pozitivního, přes periodu možná až příliš negativního až po současný, vyvážený pohled vyznívající tak, že lidská rozhodnutí nejsou dokonalá, nicméně se často zdají poměrně dobře přizpůsobená reálnému prostředí, ve kterém se rozhodování odehrává.
Klíčová slova: rozhodování, uvažování, historie, normativní přístup
Skořepa, Michal (2006). K historii zkoumání lidského rozhodování . Československá psychologie, 50(5), 472-481 .

Abstract not available.
Keywords: decision-making, reasoning, history, normative approach