Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza?
V diskusním textu autor připomíná a vystihuje společný původ a zároveň dnešní rozdíly v používání pojmů diskurzivní psychologie a diskurzivní analýza. Analýza diskurzů se používá v řadě disciplín a k jejímu užití v psychologii by mělo docházet alespoň se základním respektem k psychologickému rámci zkoumání. Jsme však svědky více textově analytického (rovněž ideologizujícího) užití diskurzivní analýzy, jejíž závěry pak, dle autora tohoto příspěvku, kolidují s psychologickou tradicí (včetně nedávné tradice diskurzivní psychologie) a ignorují epistemologickou "potenci" psychologie. Foucaultovské myšlenky o tom, že se člověk ve svých činnostech podrobuje diskurzivním předpisům a že diskurz určuje člověku jednání - povyšují tento koncept na řídící sílu lidských projevů. V příspěvku jsou připomenuta jiná stanoviska: Harrého, Parkera, filosofické stanovisko Kantovo a další. Diskuse byla vyprovokována textem K. Zábrodské o rodové analýze, publikovaným v Československé psychologii v ročníku 2006.
Klíčová slova: diskurz, konstrukcionismus, psychologie, analýza
Vybíral, Zbyněk (2006). Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza? . Československá psychologie, 50(6), 584-591 .

Abstract not available.
Keywords: discourse, constructionism, psychology, analysis