Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Psychologie osobních konstruktů po padesáti letech: Proč je teorie George Alexandra Kellyho dodnes inspirující?
Článek připomíná 50 let od založení psychologie osobních konstruktů G. A. Kellyho. Při analýze jejích hlavních rysů vychází z dělení vědeckých přístupů podle K. Lewina na "aristotelské" a "galileovské". Komentuje hlavní předpoklady a principy tohoto směru (základní postulát a dichotomický důsledek) a prezentuje ho jako příklad "galileovské" koncepce v moderní psychologii, která je schopna pomocí jednoduchých formálních principů definovat rozmanité pojmy užívané v rámci klasifikačních "aristotelských" disciplín (např. mentální reprezentace, nevědomí) a integrovat přitom rozdílné metodologické přístupy (např. psychometrický a hermeneutický). Studie také diskutuje problémy dosavadního výzkumu na poli psychologie osobních konstruktů.
Klíčová slova: psychologie osobních konstruktů, konstruktivizmus, teorie měření, psychoterapie, kognitivní psychologie
Filip, Miroslav (2007). Psychologie osobních konstruktů po padesáti letech: Proč je teorie George Alexandra Kellyho dodnes inspirující?. Československá psychologie, 51(1), 1-11 .

Abstract not available.
Keywords: Personal Construct Psychology, measurement theory, psychotherapy, cognitive psychology