Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Formování postoje k homosexualitě
Cílem výzkum byla identifikace možných vlivů formování pozitivních a negativních postojů vůči homosexualitě. Na základě kvalitativní analýzy rozhovorů autoři identifikovali pravděpodobné vlivy formování pozitivního postoje: a) převažující pozitivní zkušenosti s homosexuální osobou, b) přesvědčení, že homosexuální osoby jsou stejné jako držitel postoje, c) využívání homosexuálních osob jako nejdůležitějších a nejdůvěryhodnějších zdrojů informací o homosexualitě, d) tolerance homosexuality rodinnými příslušníky. Při formování negativního postoje k homosexualitě autoři uvádějí tyto vlivy: a) přesvědčení o abnormalitě homosexuality, přesvědčení o homosexualitě jako jevu proti přírodě, b) nepříjemné pocity při představě homosexuálního pohlavního styku či fyzického kontaktu, c) přesvědčení o neakceptovatelnosti výchovy dětí homosexuálními páry, d) obavy z obtěžování ze strany homosexuálních mužů ve spojení s převážně negativními osobními zkušenostmi s homosexuály (platí pouze pro heterosexuální muže).
Klíčová slova: postoj, homosexualita
Vaculík, Martin - Červenková, Petra (2007). Formování postoje k homosexualitě . Československá psychologie, 51(1), 58-71 .

Abstract not available.
Keywords: attitude, homosexuality