Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sebepojetí rozumově nadaných dětí
Zkoumání sebepojetí nadaných dětí je jedním z témat širšího výzkumu zaměřeného na sociabilitu a emocionalitu nadaných dětí v České republice. Výzkumný vzorek tvořily děti ve věku 7 - 10 let z běžných základních škol v Brně. K identifikaci nadaných dětí ve třídách byly použity Ravenovy barevné progresivní matice. 52 mimořádně nadaných dětí (IQ Raven > 130) bylo srovnáváno se 73 dětmi (IQ Raven < 129], které tvořily srovnávací skupinu. Pomocí Dětské škály vnímání sebe sama S. Harterové byly zjišťovány rozdíly v pěti oblastech sebepojetí a celkovém sebehodnocení. Výzkum odhalil, že nadané děti dosahují vyššího sebepojetí v oblasti školních dovedností než děti ze srovnávací skupiny. Ve zbylých oblastech sebepojetí i celkovém sebehodnocení se neobjevil žádný statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami. Celkové sebehodnocení nadaných dětí je ovlivňováno zejména sebepojetím v oblasti chování.
Klíčová slova: multidimenzionální sebepojetí, globální sebehodnocení, nadání
Konečná, Věra - Portešová, Šárka - Budíková, Marie - Koutková, Helena (2007). Sebepojetí rozumově nadaných dětí . Československá psychologie, 51(2), 105-116 .

Abstract not available.
Keywords: multidimensional self-concept, global self-esteem, giftedness