Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Všímavost v psychologickém výzkum a v klinické praxi
Všímavost se v posledních letech stala předmětem zájmu mnoha vědeckých studií. V první části tohoto příspěvku je všímavost definována jako schopnost nezaujatě pozorovat, zaznamenávat, znovupoznávat a pamatovat si prožívané psychické jevy. Jsou zde zmíněna i další pojetí všímavosti. Druhá část podává přehled na všímavosti založených psychoterapeutických směrů. Poslední část uvádí nejdůležitější výzkumy týkající se všímavosti a dotazníky měřící všímavost. Studie poskytuje zájemcům odkazy na odbornou literaturu zabývající se daným tématem, dokumentuje aktuální vývoj v oblasti aplikace všímavosti v psychoterapii, upozorňuje na některé problémy výzkumu a nastiňuje i další perspektivy všímavosti v psychologické teorii a klinické praxi.
Klíčová slova: všímavost, abhidhamma, na všímavosti založená psychoterapie, výzkum, přehled
Benda, Jan (2007). Všímavost v psychologickém výzkum a v klinické praxi . Československá psychologie, 51(2), 129-140 .

Abstract not available.
Keywords: mindfulness, abhidhamma, mindfulness-based psychotherapy, research, review