Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Test spirituální citlivosti
Autoři předběžně referují o konstrukci a psychometrické analýze originálního neverbálního testu spirituální citlivosti (TSC). Probandům (N = 97) bylo předloženo 11 figurálních obrazů s rozličnou potencí evokovat spirituální prožitky, spolu se seznamem 21 verbálních výrazů pro city, z nichž část je možno považovat za typické pro spirituální prožívání. Úkolem probandů bylo pomocí čtyřstupňové Likertovy škály uvést, v jaké míře u nich každý z obrazů vyvolává uvedené city. Pomocí faktorové analýzy byly extrahovány čtyři faktory. První z nich lze tentativně interpretovat jako radostnou, "dionýsovskou" spiritualitu, druhý jako křesťansky laděnou spiritualitu naděje, lásky, třetí jako numinosní úctu a pokoru. Do posledního faktoru se seskupily výrazy vyjadřující spíše negativní ladění, vzdor a zklamání. Při porovnání čtyř uvedených faktorů spirituálních citů s Pražským dotazníkem spirituality (PSQ, Říčan, Janošová, 2005) byly zjištěny plausibilní, statisticky signifikantní korelace.
Klíčová slova: spiritualita, spirituální city, religiozita, psychometrie
Říčan, Pavel - Janošová, Pavlína - Tyl, Jan (2007). Test spirituální citlivosti . Československá psychologie, 51(2), 153-160 .

Abstract not available.
Keywords: spirituality, spiritual experience, religiosity, psychometrics