Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Představy českých respondentů o postavení člověka v přírodě
Studie se zabývá pohledy na postavení člověka v přírodě. Filozofové ovlivnění anglosaskou tradicí zpravidla rozlišují mezi panským přístupem, strážcem, partnerem a participantem. Uskutečněný výzkum měl ověřit, zda se tyto teoreticky navržené kategorie vztahů vyskytují v české populaci. Výzkumu se zúčastnilo 610 respondentů, převážně ze severovýchodních Čech ve věku od 14 do 86 let. Byl použit dotazník vyvinutý Van den Born, který zjišťoval představy, jež lidé mají o postavení člověka v přírodě. Faktorová analýza identifikovala čtyři typy pohledů, které jsme nazvali (1) strážce přírody, (2) člověk je součástí přírody, (3) aktivní partner přírody a (4) člověk není pánem přírody. Data byla porovnávána s výsledky podobného výzkumu provedeného v Nizozemsku.
Klíčová slova: environmentálně udržitelné chování, environmentální psychologie, psychologie udržitelného rozvoje
Franěk, Marek (2007). Představy českých respondentů o postavení člověka v přírodě . Československá psychologie, 51(2), 161-168 .

Abstract not available.
Keywords: pro-environmental behavior, psychology of sustainability, environmental psychology