Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
"Role-playing" hry v kontextu analytické psychologie
RPG (hry hraní rolí) jsou hry, které jsou založeny na silném vztahu mezi hráčem a postavou, kterou hraje. Hráči obvykle mívají podobné psychosociální charakteristiky (introvertní, vzdělaný muž kolem dvaceti let). Na základě metody zakotvené teorie a analytické psychologie bylo provedeno 6 rozhovorů. Z těchto vyplynula dvě zjištění: Zaprvé, hráč se identifikuje se svou postavou na symbolickém základě. Postava je vnímána jako část osobnosti hráče, ale zároveň jako něco, co jej přesahuje. Vztah mezi hráčem a jeho postavou je částečně nevědomě směrován k nedirektivnosti, dynamice hry a otevřené budoucnosti. Zadruhé, byly identifikovány dva typy imaginace. Ve hře převládá představivost sdílená, konkrétní, s převahou narace, zatímco v mimoherní imaginaci byly fantazie objektové a měly hvězdicovité směřování. Obě zjištění implikují podobnost mezi postavou (rolí) a komplexem s převahou imaginace.
Klíčová slova: RPG, hraní rolí, analytická psychologie, imaginace, komplex
Blinka, Lukáš - Šmahel, David (2007). "Role-playing" hry v kontextu analytické psychologie . Československá psychologie, 51(2), 169-182 .

Abstract not available.
Keywords: RPG, role playing, analytical psychology, imagination, complex