Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Kognitivní styl, studijní styl a místo kontroly osobnosti
Cílem práce bylo teoretické a experimentální prozkoumání vzájemných vztahů mezi kognitivním stylem a studijním stylem, přičemž autorka vychází ze zjištění, že studijní styly mají osobnostní složku, která se do tohoto vztahu promítá a může ho určovat. Především se ukázalo, že kognitivní styl charakterizovaný závislostí/nezávislostí na poli je výhodný pro řadu faktorů studijního stylu zvláště ve své polaritě "nezávislosti", kdy jsou lidé více schopni pracovat tvořivě, iniciativně, se subjektivní angažovaností a rozumovým zaujetím. Faktem zůstává, že úspěšný studijní styl může být i u osob závislých na poli, kteří pasivně, mechanicky a se submisivními přístupy plní studijní úkoly. Další charakteristika kognitivního stylu byla v našem případě externalita/internalita osobnosti, přičemž se obecně ukázalo, že internalita má pozitivní vztahy k závislosti na poli a k pozitivním faktorům studijního stylu.
Klíčová slova: kognitivní styl, studijní styl, osobnost, učení
Řehulková, Jana (2007). Kognitivní styl, studijní styl a místo kontroly osobnosti . Československá psychologie, 51(3), 238-252 .

Abstract not available.
Keywords: cognitive style, learning style, personality, teaching