Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Budeme moci predikovat čtení a jeho poruchy (dyslexii) pomocí očních pohybů?
Autor testuje Pavlidisovu hypotézu, podle níž předškolní oční pohyby jsou prediktorem čtení a jeho poruchy (dyslexie). Vyšetřil sakadické oční pohyby u 85 dětí předškolního věku a sledoval čtenářský vývoj těchto dětí po dobu šesti let školní docházky (od 1. do 6. třídy základní školy). Shromáždil data týkající se čtení, pravopisu, řeči, grafomotorických dovedností, IQ, prospěchu, self-konceptu a osobní anamnézy a koreloval je s očními pohyby. Autor nalezl signifikantní vztahy očních pohybů s čtením. Autor znovuoživuje Pavlidisovu hypotézu a uzavírá, že eratické oční pohyby nejsou ani příčinou, ani následkem špatného čtení, nýbrž zobrazují vývojovou úroveň CNS.
Klíčová slova: oční pohyby, čtení, dyslexie
Jošt, Jiří (2007). Budeme moci predikovat čtení a jeho poruchy (dyslexii) pomocí očních pohybů? . Československá psychologie, 51(3), 253-268 .

Abstract not available.
Keywords: eye movements, reading, dyslexia