Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Viktimologické aspekty sexuální agrese
Autoři na základě přehledu odborné literatury shrnují poznatky o ženských obětech sexuální agrese. Uvádějí statistiky o výskytu sexuálního násilí, o faktorech, které mohou hrát roli v dynamice znásilnění, o charakteristikách osobnosti obětí i o vztahu mezi obětí a pachatelem. Zaměřují se pak hlavně na popis možných psychologických následků sexuální traumatizace na oběti, a to z hlediska jak krátkodobých, tak i dlouhodobých možných důsledků ve formě akutní reakce na stres nebo posttraumatické stresové poruchy.
Klíčová slova: sexuální agrese, oběti, psychické následky
Krulová, Tatiana - Weiss, Petr (2007). Viktimologické aspekty sexuální agrese . Československá psychologie, 51(3), 279-289 .

Abstract not available.
Keywords: sexual aggression, victims, psychological consequences