Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Přístupy k analýze textových dat v psychologii
V této studii je porovnáno několik přístupů k analýze textových dat v psychologii od počátku 20. století dodnes. Autor se zabývá hlavně výzkumnými aplikacemi těchto přístupů a především těmi tradičnějšími. Jedná se spíše o příklady vybrané z většího počtu existujících přísupů než o jejich reprezentativní přehled. Na začátku jsou prezentovány některé názory z oblasti jazykovědy, dále studie pokračuje představením několika psychologických přístupů, které vrcholí Kellyho analýzou sebecharakterizační črty. Potom jsou všechny porovnány z hlediska Greimasovy sémiotiky. Jsou zdůrazněny některé paralely mezi konstruktivistickými přístupy a sémiotikou.
Klíčová slova: analýza textu, obsahová analýza, konstruktivismus, sémiotika
Urbánek, Tomáš (2007). Přístupy k analýze textových dat v psychologii . Československá psychologie, 51(3), 290-300 .

Abstract not available.
Keywords: text analysis, content analysis, constructivism, semiotics