Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Některé aspekty identity matky
Stať si klade za cíl zjistit, zda a jak se rozšiřuje spektrum vnímání mateřství u českých žen, v jaké podobě ovlivňuje mateřství jejich život a jak zasahuje do identity ženy po narození prvního dítěte. Zabývá se otázkou, jak se vyvíjí vnímání sebe jako matky pod vlivem měnících se společenských podmínek.
Klíčová slova: identita, mateřství, autonomie, vztah
Bartlová, Petra (2007). Některé aspekty identity matky . Československá psychologie, 51(3), 301-311 .

Abstract not available.
Keywords: identity, motherhood, autonomy, relation